Trang chủ » Việc làm kế toán Cần Thơ

Thẻ: Việc làm kế toán Cần Thơ

Việc làm kế toán Cần Thơ

  • Thường xuyên tuyển dụng kế toán mới ra trường chưa có kinh nghiệm thực tế.
  • Liên kết với việc làm thanh niên Cần Thơ, các trung tâm đào tạo nghề mở các lớp đạo tạo kế toán.
  • Cung cấp lao động chất lượng cao cho các đơn vị vừa và nhỏ.

Chiêu sinh các lớp đào tạo kế toán tại cần thơ bao gồm:

  • Kế toán doanh nghiệp;
  • Kế toán thuế;
  • Bồi dưỡng kế toán trưởng;

Được thực hành kế toán trong vòng 6 tháng tuỳ nhu cầu và khả năng từng học viên.

DỊCH VỤ KẾ TOÁN CẦN THƠ

Dịch vụ kế toán cần thơ; ke toan can tho; ketoancantho; dịch vụ việc làm tại Cần Thơ; tìm việc kế toán cần thơ; cung cấp lao động kế toán giỏi, kinh nghiệm.

kế toán cần thơ