• T4. Th7 24th, 2024

DỊCH VỤ KẾ TOÁN CẦN THƠ

Dịch vụ kế toán Chuyên nghiệp, tận tâm tại Cần Thơ

Thông tư 16/2023/TT-BTC sửa đổi thông tư 36/2021/TT-BCT

Thông tư 16/2023/TT-BTC sửa đổi thông tư 36/2021/TT-BCT Sửa đổi bổ sung 1 số điều về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn,…

Gia hạn nộp thuế GTGT, TNDN, TNCN, tiền thuê đất năm 2023

NĐ 12/2023 NĐ CP ngày 04/04/2023 về gia hạn nộp thuế GTGT, TND Công văn 1685 về triển khai Nghị định 12-2023 NĐ-CPN, TNCN, tiền thuê đất năm 2023

Văn bản hướng dẫn cá nhân trực tiếp quyết toán thuế TNCN năm 2022

Văn bản hướng dẫn cá nhân trực tiếp quyết toán thuế TNCN năm 2022 Văn bán hướng dẫn cá nhâ trực tiếp quyết toán thuế TNCN năm 2022

Cho thuê mặt bằng- kho chứa – nhà kinh doanh tại Cần Thơ

Cho thuê mặt bằng- kho chứa – nhà kinh doanh tại Cần Thơ Nhà kho vừa hoàn thiện mới tinh cho thuê 12trđ/tháng: Nền bê tông xe vào tận kho,…

Thông báo thuế tháng 04-2023

Thông báo thuế tháng 04-2023:  1.     Thông tư số 13/2023/TT-BTC ngày 28/2/2023 hướng dẫn thi hành Nghị định số 49/2022/NĐ-CP ngày 29/7/2022 của Chính phủ sử đổi, bổ sung một số…

Thuế xuất nhập khẩu (XNK)

Thuế xuất nhập khẩu (XNK) Căn cứ luật thuế số 107/2016/QH13 ngày 01/09/2016 của Quôc Hội Đồi tượng chịu thuế là hàng hoá xuất nhập khẩu qua cửa khẩu, biên…

Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB)

Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) là loại thuế trực thu, người tiêu dùng cuối cùng là người chịu thuế; Các loại hàng hoá nào…

Thuế thu nhập cá nhân mới nhất năm 2022

Thuế thu nhập cá nhân mới nhất năm 2022 Căn cứ Pháp lý tính kê khai quyết toán Thuế thu nhập cá nhân mới nhất năm 2022 Luật quản lý…

Thuế Thu nhập doanh nghiệp

thuế thu nhập doanh nghiệp thuế TNDN, ưu đãi thuế TNDN, ưu đãi đầu tư

Kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT)

Kê khai thuế giá trị gia tăng (GTGT) 1. Thời hạn kê khai thuế giá trị gia tăng Kê khai thuế giá trị gia tăng (VAT) theo tháng: Doanh nghiệp…